710/3 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รีวิวผิวพรรณและเลเซอร์

แผนที่คลินิก (Google Map)